Sztuczna inteligencja logistyce. Czy w naszej branży jest miejsce dla AI?

Coyote - AI w logistyce -Coyote Logistics

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) to już nie spacer, nawet nie bieg, ale prawdziwy sprint. Rozwiązania AI z impetem wkraczają do kolejnych branż, w istotny sposób przekształcając to, w jaki sposób rozmaite przedsiębiorstwa funkcjonują na co dzień.

Współczesna logistyka to branża, którą wyróżnia znaczna złożoność procesów. W jaki sposób AI może zmienić obraz naszej branży w najbliższych latach? Czy w logistyce w ogóle jest miejsce na wsparcie ze strony technologii AI? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

AI w logistyce: optymalizacja tras

W wywiadzie dotyczącym pracy z wykorzystaniem systemów zarządzania transportem, Arkadiusz Rozumek (EU Senior Manager, Carrier Sales w Coyote Logistics) stwierdził:

“Gdy obserwuję dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, to myślę, że w najbliższych latach będzie pojawiać się coraz więcej nowatorskich rozwiązań, które będą wspomagały na co dzień pracę spedytorów czy dyspozytorów”.

Jednym z obszarów, w których AI może zapewnić wsparcie profesjonalistom branży logistycznej jest optymalizacja tras. Narzędzia AI, zaimplementowane do oprogramowania TMS, mogą analizować wzorce ruchu drogowego i aktualne oraz historyczne dane o panujących warunkach pogodowych na danym obszarze czy trasie. AI, na podstawie analizy, może zaproponować najbardziej optymalne trasy dla ciężarówek. To nie wszystko, bo sztuczna inteligencja może wykorzystywać informacje z przeszłości lub bieżącą aktywność w social mediach, aby prognozować utrudnienia w ruchu i aktualizować na tej podstawie planowane trasy pojazdów. Pozwoli to kierowcom na uniknięcie potencjalnych opóźnień. Dzięki temu wzrosnąć może punktualność dostaw, a koszty zużycia paliwa ulegną ograniczeniu. Wykorzystanie algorytmów AI do optymalizacji tras ma również aspekt ekologiczny, bo przełożyć się może także na ograniczenie śladu węglowego operacji logistycznych.

AI w logistyce: zarządzanie magazynem

Sztuczna inteligencja może też usprawnić funkcjonowanie magazynu: nadzorować procesy pakowania, sortowania, a nawet uzupełniania zapasów. W przypadku pakowania i sortowania w czynnościach tych człowieka mogą wspomagać roboty kierowane przez algorytmy AI, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, służąc zwiększeniu wydajności oraz zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Narzędzia AI, analizując historyczne dane dotyczące zmian stanów magazynowych w czasie, mogą prognozować, kiedy nastąpi wyczerpanie danego typów towarów i z wyprzedzeniem je zamówić, co przełoży się na optymalną rotację zapasów. W obszarze zarządzania magazynem AI może także być wykorzystana do przewidywania potrzeb energetycznych i optymalizacji zużycia prądu, co skutkować będzie zarówno oszczędnościami kosztów, ale będzie również z korzyścią dla środowiska naturalnego.

AI w logistyce: prognozowanie popytu przez załadowców

AI w logistyce może posłużyć do prowadzenia analiz predykcyjnych, dzięki którym załadowcy będą mogli prognozować popyt na swoje towary z większą dokładnością, a tym samym zagwarantować poziom zapasów skorelowany z przewidywaną skalą zapotrzebowania. Sztuczna inteligencja może analizować dane z przeszłości, aby przewidzieć skoki popytu ze względu na pory roku lub różnego typu wydarzenia cykliczne. Dzięki temu załadowcy mogą z wyprzedzeniem alokować zasoby, takie jak potrzebna powierzchnia magazynowa lub transport.

AI w logistyce: a co w przyszłości?

Przyszłością sztucznej inteligencji w branży logistycznej mogą stać się autonomiczne pojazdy ciężarowe. Póki co jednak, samochody poruszające się bez kierowców, za to “napędzane” AI, wciąż pozostają we wczesnej fazie rozwoju i miną lata, zanim technologia ta będzie na tyle bezpieczna i niezawodna, aby się upowszechniła. Podobnie rzecz się ma z małymi dronami dostarczającymi paczki lub robotami wykorzystywanymi w tym samym celu, również wykorzystującymi technologię AI –trwa ich ciągły rozwój i w przyszłości zapewne zrewolucjonizują usługi kurierskie, ale upłynie jeszcze sporo czasu, zanim staną się codziennością.

AI w logistyce: o czym należy pamiętać

Pewną barierę w upowszechnieniu AI w branży logistycznej stanowią koszty zakupu i wdrożenia technologii sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, jak też konieczność poświęcenia dodatkowych środków finansowych i czasu, aby odpowiednio przeszkolić pracowników z używania narzędzi AI. Niechęć tych ostatnich przed użytkowaniem technologii, której mogą się obawiać z rozmaitych powodów (jednym z nich może być strach, obecnie nieuzasadniony, że AI pozbawi ich miejsc pracy) także stanowić może pewne utrudnienie.

Gdy już firma logistyczna wdroży rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, niezbędne będzie postępowanie według określonych wytycznych, gwarantujących, że użytkowanie AI odbywać się będzie bez ryzyka dla przedsiębiorstwa. Wśród nich należy wymienić ograniczone zaufanie wobec rezultatów pracy AI, ciągły nadzór nad narzędziami AI ze strony człowieka, korzystanie ze sztucznej inteligencji jako wsparcia w codziennej pracy, a nie technologii, która w pełni przejmie wykonywanie tych obowiązków, wystrzeganie się przed udostępnieniem AI wrażliwych danych firmowych oraz przygotowanie polityki AI w firmie, gdzie wyszczególnione zostaną wszystkie zasady dotyczące użytkowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego artykułu można stwierdzić: tak w branży logistycznej jak najbardziej jest miejsce na AI. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce może wpłynąć na lepszą optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, optymalizację kosztów, i zwiększenie produktywności pracowników. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy właśnie świadkami procesu upowszechniania się narzędzi AI w logistyce. Trzeba jednak pamiętać, że ich użytkowanie przez firmy logistyczne powinno odbywać się w sposób świadomy, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, pod stałym nadzorem ludzkim oraz w taki sposób, aby korzyści dla przedsiębiorstwa, które niesie za sobą AI, nie oznaczały jakiejkolwiek szkody po stronie jednego lub wszystkich interesariuszy.


Źródła informacji:

  • https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/08/17/the-true-role-of-ai-in-logistics/
  • https://www.economist.com/special-report/2018/03/28/how-ai-is-spreading-throughout-the-supply-chain
  • https://transportlogistic.de/en/discover/industry-insights/detail/artificial-intelligence-revolutionizes-logistics.html
  • https://www.linkedin.com/pulse/impact-artificial-intelligence-logistics-industry-ritesh-pandey-/
  • https://en.codept.de/blog/5-ways-to-use-artificial-intelligence-in-logistics