Zrównoważony rozwój: ku zielonej przyszłości

Zrownowazony_rozwoj_ku_zielonej_przyszlosci_coyote_logistics

Wraz ze wzrostem jego znaczenia, zrównoważony rozwój staje się coraz istotniejszym zagadnieniem dla kolejnych firm aktywnych we wszystkich gałęziach gospodarki. Jak efektywnie podążać ku bardziej ekologicznej przyszłości oraz które działania w obszarze zrównoważonego rozwój są najbardziej obiecujące dla branży logistycznej? Zapraszamy na krótki przegląd.

Konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest coraz bardziej nagląca, dlatego też zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu we wszystkich dziedzinach przemysłu. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat przyszło nam doświadczyć rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzrostu poziomu mórz, topnienia czap lodowych i negatywnych skutków dla bioróżnorodności, będących konsekwencją drastycznie zmieniającego się klimatu naszej planety.

Rozwiązania logistyczne chroniące klimat i środowisko

Chociaż wiele osób uważa, że logistyka i transport w większości przyczyniają się do ocieplania klimatu, branże te również aktywnie działają na rzecz rozwiązań, które będą chronić klimat i środowisko naturalne. Świadomość ekologiczna firm z branży logistycznej znacząco wzrosła w ostatnich latach, podobnie jak coraz większe jest zapotrzebowanie na zielone rozwiązania logistyczne.

W rozmaitych dziedzinach branży logistycznej, np. w operacjach transportowych, obserwujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Możemy do nich zaliczyć wykorzystywanie tras o niskiej lub obniżonej emisyjności, rozwój alternatywnych źródeł napędu (np. napęd elektryczny) lub paliw (w rodzaju wodoru) oraz upowszechnienie rozwiązań cyfrowych. W obszarze logistyki magazynowej lub centrów logistycznych widoczny jest trend wdrażania rozwiązań, dzięki których osiągnięta zostanie równowaga ekologiczna. Dotyczy to przede wszystkim obniżenia emisyjności budynków, przebiegu procesów logistycznych w magazynach oraz używanych materiałów. Równie dużą rolę odgrywa wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, np. systemów fotowoltaicznych zamontowanych na dachach. Z kolei na wzrost zrównoważoności procesów logistycznych w magazynach może wpłynąć użytkowanie elektrycznych wózków widłowych.

Zrównoważony rozwój to część naszego firmowego DNA

Dla Coyote Logistics zrównoważony rozwój to integralna część DNA firmy. Fundament naszej działalności stanowią działania na rzecz eliminacji marnotrawstwa w transporcie, dzięki zmniejszeniu liczby pustych ciężarówek na trasach. Jesteśmy zaangażowani w proekologiczne inicjatywy i podążamy ku bardziej zielonej przyszłości. Wspieramy naszych klientów w ich działaniach na rzecz większej zrównoważoności, a jednocześnie stale zmniejszamy nasz ślad węglowy.

Nasza aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na pięciu filarach:

  • Efektywność –nasze rozwiązania pozwalają ograniczyć puste przejazdy, a tym samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Osiągamy to głównie za sprawą strategicznego kojarzenia klientów i partnerów na naszej cyfrowej platformie CoyoteGO®.
  • Elastyczne rozwiązania –niezależnie od tego, czy klient potrzebuje przewieźć towar z lub do Wielkiej Brytanii, korzystając z transportów całopojazdowych lub rozwiązań express van, jako Coyote zawsze realizujemy jego potrzeby, oferując dopasowane i elastyczne rozwiązania i optymalizując sieć naszych klientów tak, aby mogli osiągać ich cele zrównoważonego rozwoju.
  • Wiedza branżowa –dzielimy się nią z przyszłymi liderami zrównoważonego łańcucha dostaw, aby byli na bieżąco z najbardziej aktualnymi trendami i osiągnięciami w branży.
  • Globalne partnerstwa –zawieramy je z innymi międzynarodowymi organizacjami, takimi jak nasza firma-matka, czyli UPS. Wspólnie skupiamy się na zrównoważonym rozwoju, aby w nadchodzących latach razem zbudować nastawioną bardziej proekologiczne branżę logistyczno-transportową.
  • Odpowiedzialność środowiskowa –bierzemy udział w programach odpowiedzialnego recyklingu, rozwijamy technologię, dzięki której ograniczamy zużycie papieru, współpracujemy z proekologicznie nastawionymi załadowcami i angażujemy się w lokalne inicjatywy wolontariackie.