Transport w modelu hybrydowym. Najważniejsze informacje

Coyote - Transport hybrydowy - Coyote Logistics

Proces wysyłki towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską stał się bardziej złożony, odkąd Wielka Brytania opuściła UE. Brexit oznaczał powrót kontroli granicznych i procedur celnych, które mogą znacznie spowolnić całą podróż ładunku od nadawcy do miejsca docelowego, jeśli się przedłużą. Może to być szczególnie dotkliwe w przypadku przesyłek wieloczęściowych (paczek). Aby poradzić sobie z tymi potencjalnymi opóźnieniami, Coyote Logistics wprowadził nową usługę transportu hybrydowego w ramach podejścia One UPS, mającego na celu usprawnienie całego procesu.

Jeśli chodzi o transport ładunków wieloczęściowych (paczek) przez kanał La Manche, opóźnienia w odprawie celnej zdarzają się najczęściej z kilku określonych powodów:

  • Paczki są w systemie, ale nie są skanowane do właściwego ULD w miejscu pochodzenia;
  • Paczki są częścią tej samej konsolidacji, ale są ładowane do różnych podajników;
  • Paczki nie są prawidłowo sortowane.

Usługa transportu hybrydowego, w której Coyote Logistics działa jako podwykonawca UPS w zakresie odbioru, odprawy celnej i dostawy do centrów UPS, została stworzona specjalnie dla nadawców zajmujących się przesyłkami wieloczęściowymi (paczkami), takimi jak firmy aktywne w sektorze e-commerce. Rozwiązanie to ma na celu złagodzenie ryzyka związanego ze specyfiką tych transportów poprzez konsolidację ładunku, zapewniając płynniejszy proces przewodu ładunków.

Czym jest model transportu hybrydowego?

W skrócie: przesyłki wieloczęściowe (paczki) wysyłane za pośrednictwem sieci UPS są konsolidowane w jeden ładunek, który jest transportowany między punktem załadunku w Wielkiej Brytanii a centrum UPS w Unii Europejskiej na pokładzie jednej ciężarówki. Takie podejście pozwala na masową odprawę celną, co oznacza, że cały ładunek jest sprawdzany razem, a nie paczka po paczce. Nie tylko przyspiesza to proces, ale także zmniejsza ryzyko opóźnień wynikających z problemów z poszczególnymi paczkami, takich jak ich niewłaściwe rozmieszczenie. Usługa transportu hybrydowego jest częścią podejścia One UPS –ścisłej współpracy między Coyote i UPS w celu zapewnienia załadowcom najwygodniejszej (pojedyncza faktura) i bezproblemowej usługi transportowej.

Jak działa transport w modelu hybrydowym?

Proces rozpoczyna się od przygotowania wszystkiego przez załadowcę poprzez dołączenie etykiety końcowej dostawy do każdej paczki dla poszczególnych odbiorców w punkcie początkowym. Następnie Coyote Logistics wkracza do akcji, aby skonsolidować te wieloczęściowe przesyłki, łącząc je w jeden duży ładunek gotowy do bezpośredniej dostawy do Unii Europejskiej. Po dotarciu do przejścia granicznego Coyote zajmuje się niezbędną odprawą celną eksportową / importową dla całej masowego ładunku. Ta skonsolidowana przesyłka trafia następnie do wybranego centrum UPS, gdzie jest dzielona na oryginalne paczki i integrowana z systemem UPS na ostatnim etapie dostawy, aby zapewnić dostawę do finalnych odbiorców na terenie całej UE. Nadawca otrzymuje jedną kompleksową fakturę, która obejmuje zarówno główny transport przez Coyote, jak i ostatni końcową dostawę realizowaną przez UPS.

Coyote - Model Hybrydowy - Proces - Coyote Logistics

Dla kogo przeznaczona jest usługa transportu hybrydowego?

Usługa transportu hybrydowego jest skierowana do załadowców, którzy wysyłają mniejsze paczki z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej w ramach sieci UPS. Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm zajmujących się handlem internetowym, oferując wydajne rozwiązanie transportowe. Na przykład wykorzystanie centrum UPS w Eindhoven w Holandii jako punktu dostawy często zapewnia najbardziej sprawną ścieżkę dotarcia produktów na rynek.

Model hybrydowy –o czym należy pamiętać?

  • Usługa dla załadowców wysyłających paczki z Wielkiej Brytanii do UE.
  • Konsolidacja przesyłek wieloczęściowych w jeden ładunek pozwala uniknąć opóźnień w odprawach celnych.
  • Coyote jest odpowiedzialny za transport skonsolidowanego ładunku od nadawcy do wybranego centrum UPS w UE i obsługę procedury celnej.
  • Usługa jest świadczona przez Coyote Logistics jako podwykonawcę UPS w ramach podejścia One UPS (jedna faktura).

Jesteś załadowcą z Wielkiej Brytanii i chcesz wysyłać swoje ładunki do Unii Europejskiej w modelu hybrydowym?