Dlaczego CSM Bakery wybrało współpracę z Coyote Logistics

Studium przypadku europejskiego załadowcy CSM Bakery Solutions - Coyote Logistics

Firma Coyote zapewniła nieocenioną widoczność i przekazała zalecenia dotyczące tworzenia wydajniejszego łańcucha dostaw, co pozwala nam obniżyć koszty transportu przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu produktywności. Dzięki naszemu nowemu poziomowi widoczności wdrożyliśmy nowe sposoby pracy, wprowadzając inteligentniejsze, długoterminowe optymalizacje  –Úrsula Ibars, European Logistics Project Manager, CSM Bakery

Kilka faktów o załadowcy

  • Międzynarodowy lider w branży piekarniczej.
  • Dostarcza szeroką gamę produktów do ponad 100 krajów.
  • Przeniesienie relacji biznesowych z Coyote z Ameryki Północnej do Europy.

Usługi Coyote

  • Dedykowany Zespół ds. obsługi klienta.
  • Usługi TMS.
  • Raportowanie i analityka.
  • Zalecenia dotyczące zmian środka transportu.
  • Optymalizacje sieci.

Wyzwanie

Pobranie wszystkich dane z całej ich europejskich operacji i scentralizowanie ich w jednym narzędziu, aby poprawić widoczność i wydajność.

Rezultat

Dzięki wdrożeniu Rozwiązania Coyote do zarządzania łańcuchem dostaw, CSM Bakery była w stanie osiągnąć większą przejrzystość we wszystkich transportach do Europy i wdrożyć ciągłe ulepszenia łańcucha dostaw.

Historia

Kiedy Úrsula Ibars awansowała z kierownika ds. Planowania na rynek hiszpański do bardziej kompleksowej roli kierownika logistyki w europejskim łańcuchu dostaw CSM Bakery, wiedziała, że kluczem do sukcesu będzie widoczność. Jako międzynarodowy lider w branży piekarniczej, wytwarzający jedną z najszerszych w branży gam produktów dla klientów w ponad 100 krajach, śledzenie i komunikacja są niezwykle ważne, jeśli chodzi o wydajność.

Początek: transparentność sieci

Wdrożenie zintegrowanego narzędzia i standaryzacja procesów to tylko pierwszy krok. Aby wykorzystać moc tego narzędzia do przepływu pracy w ramach międzyfirmowego łańcucha dostaw, zespół Ursuli zwrócił się do Coyote Logistics o zarządzanie usługami TMS (system zarządzania transportem) w całym transporcie przychodzącym. To rozwiązanie technologiczne stworzyło scentralizowane centrum usprawniające komunikację między wieloma krajami.

Dzięki przejrzystości operacji w Europie w ramach platformy Coyote.com oraz przy wsparciu zespołu zarządzającego łańcuchem dostaw Coyote, CSM był w stanie stworzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), zidentyfikować i skalować to, co działało dobrze, oraz wskazać możliwości dalszego usprawnienia procesy, które również nie działały.

Dzięki wdrożeniu wszystkich podmiotów krajowych korzystających z zalet TMS Coyote.com możemy śmiało powiedzieć, że obecny stan łańcucha dostaw CSM jest zdrowy i stale się poprawia –Úrsula Ibars, European Logistics Project Manager, CSM Bakery

Dedykowane wsparcie Coyote pomogło CSM zidentyfikować procesy, które korzystają z ciągłego doskonalenia. Europejskie procesy CSM uległy znacznej poprawie dzięki zaleceniom, takim jak łączenie zamówień w celu zminimalizowania zależności od niepotrzebnych ładunków LTL (mniejszych niż ładunek ciężarówki), a także wprowadzenie nowych rozwiązań z naszej dużej, zarządzanej sieci przewoźników.

Optymalizacja pod kątem przyszłych oszczędności

Po ustanowieniu silnych fundamentów w 2019 roku, z pomocą Coyote, CSM Bakery koncentruje się obecnie na długoterminowych ulepszeniach, które będą nadal przynosić oszczędności kosztów netto w całym łańcuchu dostaw.

„Coyote zapewnia zewnętrzny wgląd w sposób zarządzania naszymi procesami;dlatego dzięki współpracy między CSM i Coyote możemy wspólnie wdrażać jaśniejsze i wydajniejsze procesy ”.

Dzięki współpracy z Coyote, oto niektóre taktyki, na których CSM Bakery nadal koncentruje się w celu obniżenia kosztów:

KPI: Będziemy kontynuować współpracę w celu ustalenia najważniejszych wskaźników sieciowych i śledzenia ich za pomocą platformy Coyote.com.

Widoczność: Opatentowana platforma Coyote umożliwia Ursuali i innym pracownikom CSM Bakery wycenę i tworzenie przesyłek, śledzenie poszczególnych ładunków, rozliczanie płatności i przeglądanie akcesoriów.

Optymalizacja sieci: Coyote może przeprowadzać analizy optymalizacyjne w celu zbadania potencjalnych oszczędności kosztów w przypadku alternatywnych harmonogramów i tras wysyłki.

Raportowanie: CSM ma teraz dostęp do całego zestawu dostosowanych narzędzi do raportowania w celu przeglądania stanu sieci.

Komitet Sterujący: Będziemy nadal organizować spotkania w celu przeglądu usprawnień operacyjnych oraz zapewniania kontekstu i elementów działań dla danych sieciowych.

Oprócz zastrzeżonej technologii i dedykowanego zespołu specjalistów od łańcucha dostaw, którzy działają jako rozszerzenie zespołu CSM, Coyote pozyskuje również krytyczne ładunki ciężarówek i pojemność LTL, aby utrzymać swoją sieć w ruchu.

Podsumowanie

Z pomocą zarządzanych rozwiązań TMS firmy Coyote firma CSM Bakery była w stanie przekształcić swój europejski łańcuch dostaw z centrum kosztów w przewagę konkurencyjną. Połączenie technologii Coyote i oddanego zespołu specjalistów umożliwiło firmie CSM rozwój działalności w każdych warunkach rynkowych.