Logistyka humanitarna: efektywne działania, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc

Coyote - Logistyka humanitarna - Coyote Logistics

Dobrze funkcjonujące rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw są niezbędne, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z logistyką humanitarną i jak najszybciej dostarczyć pomoc osobom w potrzebie.

Rozwiązania logistyczne nie przestają być istotne;każdego dnia sprawiają, że tryby globalnej gospodarki dalej się kręcą, a przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą wysyłać i odbierać towary, których potrzebują. Wybuch pandemii COVID-19, który poważnie zakłócił przepływ dóbr na całym świecie, dobitnie pokazał, jak ważne są dobrze funkcjonujące łańcuchy dostaw, szczególnie w kryzysowych czasach. Także w przypadku katastrof naturalnych niezakłócony transport towarów nabiera szczególnego znaczenia. Właśnie w takich sytuacjach do gry wchodzi logistyka humanitarna. Jak szeroko definiuje ją Komisja Europejska, logistyka humanitarna to “procesy i systemy zaangażowane w mobilizowanie ludzi, zasobów i umiejętności oraz wiedzy, aby nieść pomoc osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe i złożone sytuacje kryzysowe”.

Zagadnienie logistyki humanitarnej staje się coraz ważniejsze, po części z uwagi na dzisiejsze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Według danych ONZ, katastrofy naturalne będące skutkiem globalnego ocieplenia zdarzają się już pięciokrotnie częściej, niż pół wieku temu. Ponadto, spośród wszystkich katastrof naturalnych, to susze wydają się powodować największą liczbę ofiar śmiertelnych w określonym przedziale czasowym, wyprzedzając pod tym kątem burze, powodzie i ekstremalne temperatury.

Logistyka pod presją

Niezależnie od tego, czy globalne katastrofy dotyczą zmian klimatycznych, czy innego typu kryzysów, logistycy muszą zadbać o to, aby dostawy środków pomocy szybko i bez przeszkód dotarły do miejsca lub regionu dotkniętego klęską. Przykładowo, gdy w lutym 2023 roku w Turcji dwukrotnie zatrzęsła się ziemia, niosąc za sobą katastrofalną skalę zniszczeń, konieczne było stworzenie skomplikowanego łańcucha logistycznego, aby przetransportować pomoc do zniszczonych obszarów.

Istnieje jednak wiele przeszkód, z którymi borykają się organizacje pomocowe i inne zainteresowane strony. Po pierwsze, transport dostaw musi być realizowany szybko, pod ogromną presją czasu. Tymczasem bezpośrednio po katastrofie często nie wiadomo, czy do zagrożonych obszarów można w ogóle dotrzeć. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, ale także konflikty zbrojne mogą powodować znaczne uszkodzenia infrastruktury, co wpływa na dostawy pomocy. Ponadto, niektóre środki wsparcia wymagają wysoce specjalistycznych warunków transportu i przechowywania, a ich przewóz wiąże się z koniecznością spełnienia wysoce skomplikowanych procedur biurokratycznych.

Postępy w rozwoju logistyki humanitarnej

Aby sprostać tym wyzwaniom, można wykorzystać potencjał nowoczesnej logistyki. W latach 90. dostrzegł to amerykański przedsiębiorca Lynn C. Fritz, który jest uważany za ojca logistyki humanitarnej. Fritz postawił sobie za cel takie rozwinięcie procedur i praktyk logistyki komercyjnej, aby można je było z powodzeniem wykorzystać do celów humanitarnych. W 2001 roku Fritz sprzedał swoją firmę, The Fritz Company, firmie UPS, aby całkowicie skupić się na logistyce humanitarnej.

Coyote Logistics należy do UPS i stanowi część UPS Supply Chain Solutions. Podobnie jak Lynn C. Fritz, mocno angażujemy się w rozwój logistyki humanitarnej. Wykorzystując naszą wiedzę i sieć partnerów, dążymy do dalszej optymalizacji łańcuchów dostaw, aby pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.